Preskoči video / Skip Video
10 Mar 2017
Sedamnaesta sednica Skupštine Udruženja pijaca Srbije

Sedamnaesta sednica Skupštine Udruženja pijaca Srbije

Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ je 9. i 10. marta u Kraljevu održalo tri sastanka. Na XVII sednici Skupštine usvojeni su Izveštaj o radu u 2016. godini i Program rada za aktuelnu godinu, a članovi Udruženja su izabrali i novo rukovodstvo. U narednom dvogodišnjem periodu Upravnim odborom će predsedavati JKP „Gradske pijace“ iz Beograda, Skupštinom JKP „Pijace“ iz Kraljeva, a Nadzornim odborom JKP „Pijace i parkinzi“ iz Zrenjanina.

Detaljnije...


24 Feb 2017
Sertifikacija domaćih proizvoda na pijacama

Sertifikacija domaćih proizvoda na pijacama

Poslovno udruženje “Pijace Srbije” će tokom ove godine najveći deo aktivnosti posvetiti projektima koji imaju za cilj očuvanje pijačne delatnosti u aktuelnom tržišnom okruženju i stvaranju uslova za njen održivi razvoj, zaključeno je na prvoj ovogodišnjoj sednici Upravnog odbora, koja je 22. februara održana u Beogradu.

Detaljnije...
14 Feb 2017
Ugovaranje zakupa tezgi na pijaci u Bajmoku

Ugovaranje zakupa tezgi na pijaci u Bajmoku

Akcionarsko društvo “Tržnica” je počelo ugovaranje zakupa tezgi na zelenoj i robnoj pijaci u Bajmoku. Svi zainteresovani prodavci se mogu javiti na telefon (024) 555-377, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Detaljnije...
06 Feb 2017
„Tržnica“ preuzela pijacu u Bajmoku

„Tržnica“ preuzela pijacu u Bajmoku

Na osnovu odluke Gradskog veća, Akcionarsko društvo „Tržnica“ je krajem decembra sklopilo ugovor sa Gradom Subotica o preuzimanju pijace u Bajmoku. Reč je o zemljištu površine 4.454 kvadratna metra u Trumbićevoj ulici, koje je u javnoj svojini kojom raspolaže Grad Subotica, a koristi se kao pijaca.

Detaljnije...

Sve vesti