Preskoči video / Skip Video

Menadžment

Skupština

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Radoslav Vukelić
master ekonomije

Nadzorni odbor

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miloš Kljajić
lekar specijalista opšte hirurgije, zaposlen u Opštoj bolnici Subotica

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
Milena Djurić
menadžer-bachelor

Sabina Nalić
nastavnik engleskog jezika

Tijana Zurovac
student

Anuška Spremo

građevinski tehničar

Menadžment - IZVRŠNI ODBOR

Branislav Joka

GENERALNI DIREKTOR

Branislav Joka

Rođen je 17.02.1958. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Završio je Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika u Novom Sadu. Radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, SUP Slavonski Brod i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, SUP Subotica. U preduzeću "Prosper" doo Subotica, je bio direktor. Od  2014. godine obavlja funkciju  Generalnog direktora u AD “Tržnica” Subotica.

 

Biljana Dulic

DIREKTOR FINANSIJA

Biljana Dulić

Rođena je 04.09.1980. godine u Subotici. Po zvanju je diplomirani master menadžer. Master akademske studije, smer menadžment završila je na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Master studije, smer menadžment u javnoj upravi i osnovne studije, smer finansije  završila je na Fakultetu za uslužni biznis, Educons univerziteta i stekla zvanje diplomirani ekonomista. Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Subotici završila je 1999. godine. Od 2003. do 2004. godine zaposlena je na mestu agent prodaje u agenciji za nekretnine “Top-Tip” u Subotici. Od 2005. do 2007. godine  zaposlena je kao ovlašćeni zastupnik u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije u agenciji za zastupanje u osiguranju  “Investpolis”.  Od 2010. do 2012. godine zaposlena je na mestu referent za finansije, a od 2013. do 2014. godine na mestu koordinator sektora za ekonomsko - finansijske poslove u doo “Park Palić”, Palić. Od 2014. godine u AD “Tržnica” u Subotici obavlja funkciju izvršnog direktora - direktora finansija.

Ljubo Kilibarda

DIREKTOR PIJACA

Ljubo Kilibarda

Rođen je 16.10.1971. godine u Konjicu, R. Bosna i Hercegovina. Po zvanju je diplomirani master menadžer. Osnovne studije je završio na Fakultetu za uslužni biznis, Educons univerziteta, smer finansije i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Master akademske studije, smer menadžment završio je na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Od 2003 do 2007. godine  radio je kao šef veleprodaje u Megamarketu “Rodić”, Novi Sad. Od 2008 do 2012. godine obavljao je poslove na radnom mestu  rukovodilac pijaca u AD “Tržnica” u Subotici, a od 2012. godine obavlja funkciju izvršnog direktora - direktora pijaca u istom preduzeću.

Samir Rustemovic

DIREKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

Samir Rustemović

Rođen je 04.06.1969. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. 1989. godine upisao je Pravni fakultet u Sarajevu. Studije završava na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer opšti. Od 1997.- 2002. godine radio je kao menadžer u doo “Aspek” Subotica. Od 2002. - 2010. godine je bio direktor  u preduzeću doo “Mersi” Subotica.  Od  2010. - 2012. godine obavlja poslove Rukovodioca pravne službe u AD “Tržnica” Subotica. Od 2012. godine obavlja funkciju Izvršnog direktora - direktora pravnih, kadrovskih i opštih poslova u AD “Tržnica” Subotica.