Preskoči video / Skip Video

Menadžment

Skupština

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Radoslav Vukelić
master ekonomije

Nadzorni odbor

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miloš Kljajić
lekar specijalista opšte hirurgije, zaposlen u Opštoj bolnici Subotica

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
Milena Djurić
menadžer-bachelor

Sabina Nalić
nastavnik engleskog jezika

Tijana Zurovac
student

Anuška Spremo

građevinski tehničar

Menadžment - IZVRŠNI ODBOR

Branislav Joka

GENERALNI DIREKTOR

Branislav Joka

Rođen je 17.02.1958. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Završio je Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika u Novom Sadu. Radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, SUP Slavonski Brod i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, SUP Subotica. U preduzeću "Prosper" doo Subotica, je bio direktor. Od  2014. godine obavlja funkciju  Generalnog direktora u AD “Tržnica” Subotica.

 

Biljana Dulic

DIREKTOR FINANSIJA

Biljana Dulić

Rođena je 04.09.1980. godine u Subotici. Po zvanju je master menadžer. Master akademske studije na studijskom programu Menadžment završila je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Osnovne akademske studije, smer Menadžment u sektoru finansijskih usluga završila je na Univerzitetu Educons i stekla zvanje diplomirani ekonomista. Master akademske studije, smer Menadžment u javnoj upravi završila je na istom fakultetu. Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Subotici završila je 1999. godine. Od 2003. do 2004. godine zaposlena je na radnom mestu menadžer prodaje u agenciji za nekretnine “Top-Tip” u Subotici. Od 2005. do 2007. godine  zaposlena je kao ovlašćeni zastupnik u osiguranju u osiguravajućem društvu Ad&Ino, Subotica i u agenciji za zastupanje u osiguranju “Investpolis”, Subotica. Zvanje ovlašćeni zastupnik u osiguranju stekla je polaganjem stručnog ispita u Narodnoj banci Srbije 2005. godine.  Od 2010. do 2012. godine zaposlena je na radnom mestu referent za finansije, a od 2013. do 2014. godine kao koordinator sektora za ekonomsko - finansijske poslove u d.o.o. “Park Palić”, Palić. Od 2014. godine u a.d. “Tržnica” u Subotici obavlja funkciju izvršnog direktora - direktora finansija.

 

Ljubo Kilibarda

DIREKTOR PIJACA

Ljubo Kilibarda

Rođen je 16.10.1971. godine u Konjicu, Republika Bosna i Hercegovina. Po zvanju je diplomirani master menadžer. Osnovne studije je završio na Fakultetu za uslužni biznis, Educons univerziteta, smer finansije i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Master akademske studije, smer menadžment završio je na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Od 2003 do 2007. godine  radio je kao šef veleprodaje u Megamarketu “Rodić”, Novi Sad. Od 2008 do 2010. godine u  AD “Tržnica” Subotica radi kao naplaćivač, a od 2010. do 2012. godine obavljao je poslove na radnom mestu  rukovodilac pijaca. Od 2012. godine obavlja funkciju izvršnog direktora - direktora pijaca u AD “Tržnica” Subotica.

Samir Rustemovic

DIREKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

Samir Rustemović

Rođen je 04.06.1969. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. 1989. godine upisao je Pravni fakultet u Sarajevu. Studije završava na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer opšti. Od 1997.- 2002. godine radio je kao menadžer u doo “Aspek” Subotica. Od 2002. - 2010. godine je bio direktor  u preduzeću doo “Mersi” Subotica.  Od  2010. - 2012. godine obavlja poslove Rukovodioca pravne službe u AD “Tržnica” Subotica. Od 2012. godine obavlja funkciju Izvršnog direktora - direktora pravnih, kadrovskih i opštih poslova u AD “Tržnica” Subotica.