Preskoči video / Skip Video

Menadžment

Skupština

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Radoslav Vukelić
master ekonomije

Nadzorni odbor

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Milena Đurić
diplomirani ekonomista

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Kornelija Višković
nastavnik razredne nastave

Sabina Nalić
nastavnik engleskog jezika

Dejan Martinović
građevinski tehničar

Anuška Spremo

građevinski tehničar

Menadžment - IZVRŠNI ODBOR

Branislav Joka

GENERALNI DIREKTOR

Branislav Joka

Rođen je 17.02.1958. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Završio je Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika u Novom Sadu. Radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, SUP Slavonski Brod i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, SUP Subotica. U preduzeću "Prosper" doo Subotica, je bio direktor. Od  2014. godine obavlja funkciju  Generalnog direktora u AD “Tržnica” Subotica.

 

Biljana Dulic

DIREKTOR FINANSIJA

Biljana Dulić

Rođena je 04.09.1980. godine u Subotici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije je započela na Ekonomskom fakultetu u Subotici, a diplomirala je na Univerzitetu Educons, u Sremskoj Kamenici i stekla zvanje diplomirani ekonomista, gde je završila i Master akademske studije, smer Menadžment u javnoj upravi. Master akademske studije na studijskom programu Menadžment završila je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Zvanje revizor stekla je u Komori ovlašćenih revizora u Beogradu. Od 2003. do 2004. godine radila je kao menadžer prodaje u agenciji za nekretnine “Top-Tip” u Subotici. Od 2005. do 2007. godine radila je kao ovlašćeni zastupnik u agenciji za zastupanje u osiguranju “Investpolis” u Subotici. Zvanje ovlašćeni zastupnik u osiguranju stekla je polaganjem stručnog ispita u Narodnoj banci Srbije  2005. godine.  Od 2010. do 2012. godine radila je kao referent za finansije, a od 2013. do 2014. godine kao koordinator sektora za ekonomsko - finansijske poslove u d.o.o. “Park Palić”, Palić. Od 2014. godine u a.d. “Tržnica” u Subotici radi kao direktor finansija.

 

Ljubo Kilibarda

DIREKTOR PIJACA

Ljubo Kilibarda

Rođen je 16.10.1971. godine u Konjicu, Republika Bosna i Hercegovina. Po zvanju je diplomirani master menadžer. Osnovne studije je završio na Fakultetu za uslužni biznis, Educons univerziteta, smer finansije i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Master akademske studije, smer menadžment završio je na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Od 2003 do 2007. godine  radio je kao šef veleprodaje u Megamarketu “Rodić”, Novi Sad. Od 2008 do 2010. godine u  AD “Tržnica” Subotica radi kao naplaćivač, a od 2010. do 2012. godine obavljao je poslove na radnom mestu  rukovodilac pijaca. Od 2012. godine obavlja funkciju izvršnog direktora - direktora pijaca u AD “Tržnica” Subotica.

Samir Rustemovic

DIREKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

Samir Rustemović

Rođen je 04.06.1969. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. 1989. godine upisao je Pravni fakultet u Sarajevu. Studije završava na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer opšti. Od 1997.- 2002. godine radio je kao menadžer u doo “Aspek” Subotica. Od 2002. - 2010. godine je bio direktor  u preduzeću doo “Mersi” Subotica.  Od  2010. - 2012. godine obavlja poslove Rukovodioca pravne službe u AD “Tržnica” Subotica. Od 2012. godine obavlja funkciju Izvršnog direktora - direktora pravnih, kadrovskih i opštih poslova u AD “Tržnica” Subotica.