Upravni odbor Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" u Nišu

Generalni direktor "Tržnice", Branislav Joka, i direktor pijaca, Ljubo Kilibarda, učestvovali su krajem prošle nedelje na sastanku Upravnog odbora Poslovnog udruženja "Pijace Srbije", koji je održan u Nišu.

Upravni odbor Udruženja pijaca Srbije je na ovom sastanku, između ostalog, usvojio i izveštaj Radne grupa za robne pijace, kojom predsedava direktor „Tržnice" i član UO UPS-a, Branislav Joka.

U izveštaju se kaže da je Radna grupa za robne pijace zaključila da će Poslovno udruženje „Pijace Srbije" nastaviti da podržava nadležne državne organe u nastojanju da se promet roba na pijacama u Srbiji sprovodi i odvija u skladu sa zakonskim propisima. Istovremeno je i ukazala na činjenicu da na pijacama u Srbiji, naročito robnim, i pored smanjenog interesovanja kupaca, radi više desetina hiljada, uglavnom nezaposlenih ljudi.

Taj, socijalni aspekt ovog problema, ukazuje na potrebu uspostavljanja stalne i dvosmerne komunikacije između nadležnih državnih organa i Udruženja pijaca Srbije i pijačnih uprava, odnosno  organizovanih udruženja pijačnih prodavaca.

Članovi Radne grupe za robne pijace UPS-a su se složili da u cilju podsticanja i razvijanja uspešne saradnje, Poslovno udruženje „Pijace Srbije" treba da traži od nadlležnog ministartva da precizno protumači stav 3 člana 25. u kojem se kaže „Pijaca je dužna da obezbedi da lica koja prodaju robu na pijaci imaju svojstvo trgovca".

Naime, pijačne uprave mogu kao jedan od uslova za zaključivanje ugovora tražiti od zakupaca da prilože validan dolument od svom statusu trgovca ili poljoprivredbog proizvođača, ali ne ne mogu, niti za to imaju nadležnost, sprovoditi kontrolu njihovog daljeg poslovanja u toku važenja ugovora o zakupu.

Na sastanku u Nišu, članovi Upravnog odbora su razgovarali i o pokazateljima poslovanja u predhodnoj godini, koje je pripremilo Udruženje za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, dogovoren je nastavak rada na izradi i distribuciji „Vodiča za dobru proizvođačku (GMP) i dobru higijensku (GHP) praksu u pripremi hrane životinjskog porekla koja se prodaje na pijacama", a usvojena je i informacija o prometu roba na pijacama u prvoj polovini 2014. godine.

Upravni odbor je informisan i o pripremama manifestacije "Dani pijaca Srbije 2014", koja će se na Niškom sajmištu održati od 19. do 21. septembra u organizaciji Poslovnog udruženja "Pijace Srbije", Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" i podršku lokalne samouprave Niša.