Auto pijaca - najbolje mesto za prodaju Vaših vozila!

Auto pijaca u Malom Bajmoku i dalje je jedno od najboljih mesta u Subotici za prodaju automobila i drugih vozila. Auto pijaca radi svakog dana od 6 do 20 časova, a najposećenija je nedeljom kada od 100 do 150 izloženih vozila obiđe oko 300 potencijalnih kupaca.

Akcionarsko društvo „Tržnica“, u čijem je vlasništvu ova pijaca, prilagodilo je cene usluga svim kategorijama prodavaca vozila. Dnevna naknada za korišćenje prodajnog prostora za prodaju putničkih automobila je 100 dinara, za prodaju teretnih vozila (kamiona) 500 dinara, traktora i kombija 400 dinara, a naknada za korišćenje prodajnog prostora za prodaju bicikla i motobicikla iznosi  svega 50 dinara.