Širok asortiman i dobar kvalitet mušema

Na Robnojpijaci  “Mali  Bajmok” u ponudi je  kompletan asortiman PVC mušema. Moderan dizajn nudi prava rešenja za različite ambijente.

Dužni metar mušema se prodaje po 300,00 dinara.

Okrugle mušeme prečnika 120 cm koštaju 370,00, a prečnika 140 cm su 430,00 dinara.