Obilazak nove pijace u Vršcu

Na sastanku Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, koji je 22. septembra održan u Vršcu, razgovaralo se o predlogu Nacrta pravilnika o pijacama i veletržnicima i posebnim uslovima  i kriterijumima za obavljanje pijačne delatnosti, koji će biti aktuelni nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.

Upravni odbor je usvojio izveštaj o petoj manifestaciji „Dani pijaca Srbije“, koja je početkom juna održana u Pančevu, a dogovoren je i niz aktivnosti u oblasti međunarodne sradnje.

Tokom boravka u Vršcu članovi Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ su posetili novoizgrađenu AgriCo pijacu i upoznali se sa projektom "Unapređenje ekonomske saradnje u prekograničnom regionu Vršac-Gradinari stimulisanjem aktivnosti malih poljoprivrednih proizvođača" koji je u  okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija realizovan u ovom gradu.

Akcionarsko društvo „Tržnica“ je jedan od osnivača Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, ima svog predstavnika u Upravnom odboru ove asocijacije, a direktor subotičke „Tržnice“ predsedava Radnom grupom za robne pijace.