Sedamnaesta sednica Skupštine Udruženja pijaca Srbije

Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ je 9. i 10. marta u Kraljevu održalo tri sastanka. Na XVII sednici Skupštine usvojeni su Izveštaj o radu u 2016. godini i Program rada za aktuelnu godinu, a članovi Udruženja su izabrali i novo rukovodstvo. U narednom dvogodišnjem periodu Upravnim odborom će predsedavati JKP „Gradske pijace“ iz Beograda, Skupštinom JKP „Pijace“ iz Kraljeva, a Nadzornim odborom JKP „Pijace i parkinzi“ iz Zrenjanina.

Na sednicama Upravnog odbora i Skupštine članovi Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ su razgovarali i o sertfikaciji proizvođača i njihovih proizvoda koje direktno, bez posrednika, prodaju na pijacama. Stručna služba UPS-a je na ovim sastancima predstavila radnu verziju Pravilnika o sertfikaciji i prva idejna rešenja vizuelnog identiteta ovog projekta.

Članovi Udruženja su tokom boravka u Raškom okrugu posetili kolege iz JKP „Pijace“ Kraljevo, a 9. marta održana je i sednica Grupacije za pijačnu delatnost Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije.

Akcionarsko društvo „Tržnica“ je jedan od osnivača Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, ima svog predstavnika u Skupštini i Upravnom odboru ove asocijacije, a direktor subotičke „Tržnice“ predsedava Radnom grupom za robne pijace.