Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo u „Tržnici“

Radna grupa za zakonodavstvo Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ održala je 12. aprila sastanak u Akcionarskom društvu „Tržnica“ u Subotici, koje je jedan od osnivača ove asocijacije.

Razgovaralo se o predlogu Pravilnika o sertifikaciji proizvođača i proizvoda koji se prodaju na pijacama i upotrebi žiga “Garantovano domaće - Pijace Srbije”, a jedna od tema sastanka je bio i Pravilnik o tehničko-tehnološkoj, organizacionoj i kadrovskoj opremljenosti pravnih lica za obavljanje pijačne delatnosti.