Aktivnosti Udruženja pijaca Srbije i poseta AD „Skopski Pazar“

Predstavnici Akcionarskog društva „Tržnica“ su učestvovali u radu Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, koji je 31. maja održan u Nišu. Na sastanku se razgovaralo o  Uredbi o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, odnosno organizaciji 3. međunarodnog skupa o pijačnoj delatnosti u regionu, kojem će početkom oktobra ove godine domaćin biti Grupacija za pijačnu delatnost Makedonije pri Udruženju za komunalne deletnosti Privredne komore Makedonije.

Na tematskoj raspravi, koja je održana u sklopu programa sastanaka u Nišu, Daniela Mihailovska, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Makedonije, predstavila je članovima Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ Zakon o trgovini na zelenim pijacama, koji će se u Makedoniji primenjivati od 1. januara 2019. godine.

Predstavnici AD „Tržnica“ su boravak u Nišu iskoristili da organizuju posetu kolegama iz Akcionarskog društva „Skopski Pazar“, najvećeg poreduzeća u Makedoniji u oblasti pijačne delatnosti. Tokom boravka u Skoplju, predstavnici subotičke „Tržnice“ su obišli „Bit-Pazar“, najveću robnu pijacu u Makedoniji.