Licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama

Četvrto javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica” će se održati 18.12.2018. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Predmet javnog nadmetanja–licitacije je 127 prodajnih prostora (126 robnih tezgi i 1 rashladna vitrine u Mlečnoj hali) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” koji će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 15.000,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Kompletan oglas možete preuzeti na sledećem linku:

http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/

Prodajni prostori na pijacama kojima upravlja AD „Tržnica“ se izdaju u zakup na bazi Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama i Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom, koje je Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ doneo krajem marta, a primenjuju se od 1. septembra 2018. godine