Održana sednica Skupštine Udruženja pijaca Srbije

Na XXI sednici, koja je 15. marta održana u Kraljevu, Skupština Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ je usvojila izveštaj o radu u predhodnoj i program rada u aktuelnoj godini, a izabrano je i rukovodstvo u narednom dvogodišnjem periodu. Odlukom Skupštine Udruženja Upravnim odborom će predsedavati JKP „Gradske pijace" iz Beograda, Skupštinom JKP „Pijace" iz Kraljeva, a Nadzornim odborom JKP „Prostor“iz Sombora.

Vodeće aktivnosti Udruženja u narednom periodu će biti učešće na konferenciji Svetskog udruženja veletržnica (World Union of Wholesale Markets) koja će se od 15. do 17. maja 2019. godine održati u  Beogradu, realizacija projekta „Garantovano domaće – pijace Srbije“, pokretanje inicijative za upis pijaca i vašara u Registar nematirijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i nastavak aktivnosti vezanih za dalje zakonodavno uređenje pijačne delatnosti.

U ime organizatora, Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace“ iz Beograda, program konferencije Svetskog udruženja veletržnica, koja će se prvi put održati u Srbiji, predstavile su Marija Bošnjaković i Dunja Radovanović. Tema kongresa će biti  “Izazovi u lancu snabdevanja svežom hranom”, a očekuje se da će u tri programske celine ovog skupa učestvovati više od sto predstavnika veletržnica i tržnica iz celog sveta. U radu konferencije će, kao novi punopravni član, učestvovati i Poslovno udruženje pijaca Srbije koje okuplja 23 preduzeća koja se bave pijačnom delatnošću iz gotovo cele Srbije.

Sertifikacija proizvoda, odnosno proizvođača (poljoprivrednih gazdinstava) koji svoje proizvode direktno plasiraju na pijacama ima za cilj da doprinese isticanju vrednosti domaće proizvodnje, naglasi kvalitet domaćih proizvoda i poboljša i obogati ponudu na pijacama, rekao je izvršni direktor Savo Duvnjak, tokom prezentacije projekta „Garantovano domaće – pijace Srbije“. Za koordinatora aktivnosti vezanih za realizaciju sertifikacije proizvođaća i proizvoda koji se plasiraju na pijacama u Srbiji, Skupština Udruženja je imenovala predstavnika JKP „Subotičke pijace“ iz Subotice.

Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ će u 2019. godini podneti predlog za upis pijaca i vašara u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. Pijace na ovim prostorima imaju vekovnu tradiciju i bogatu istoriju, te zaslužuju mesto među nematerijlnim kulturnim dobrima zemlje. Svojevrsna kultura kupovine domaće hrane na pijacama, od neposrednog proizvođača i bez posrednika, jedna je od ključnih razlika pijačne delatnosti u odnosu na sve druge oblike trgovine, konstatovano je na XXI sednici Skupšttine Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“.

I tokom 2019. godine Udruženje će kontinuirano pratiti aktivnosti nadležnih državnih organa u oblasti zakonodavstva koje se odnosi na pijačnu delatnost. Početkom godine je završen predlog teksta Uredbe o minimalnim uslovima za otpočinjanje pijačne delatnosti, a prioritet će i dalje biti aktivnosti vezane za dalje zakonsko uređenje ove oblasti.

Akcionarsko društvo „Tržnica“ Subotica je jedan od osnivača Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, ima svog predstavnika u Upravnom odboru i predsedava Radnom grupom za robne pijace.