Oglašeno 47 slobodnih prodajnih prostora

U utorak, 28. januara 2020. godine u 11 časova, u prostorijama AD “Tržnica” ( Matije Gupca 50, Subotica), održaće se prvo ovogodišnje javno nadmetanje–licitacija za izdavanje u zakup slobodnih prodajnih prostora na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”.

Predmet javnog nadmetanja–licitacije 11-2020 je 47 prodajnih prostora (44 robne tezge, 2 rashladne vitrine i 1 prodajni prostor sa 3 tezge i 3 m2 pijačnog prostora koji se izdaje u zakup kao celina) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” i Zelenoj pijaci “Aleksandrovo”, koji će biti ponuđeni po početnoj ceni od 5.140,00 do 36.480,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 25.000,00 dinara za prodajne prostore na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” u halama I, II, IV, platou 0 i dvorištu, odnosno 50% od početne cene za prodajne prostore na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” u hali III i prodajne prostore i rashladne vitrine na zelenoj pijaci “Aleksandrovo”. Depozit se  uplaćuje za svaku prijavu za licitaciju.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 11-2020 se zaključuju 24.01.2020. godine u 12,00 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na stranama 2 i 3 mesečnog lista “Glasnik”ili na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs.