Mere prevencije i sprečavanje širenja zaraze korona virusom

U cilju prevencije i sprečavanja širenja zaraze korona virusom, Akcionarsko društvo “Tržnica” je danas na više od 50 lokacija na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” postavilo dozere za dezinfekciju i suvo pranje ruku. AD “Tržnica” moli korisnike usluga da postavljene dozere koriste odgovorno i sa pažnjom.

Svi zanteresovani, sve dodatne informacije vezane za mere prevencije od zaraze korona virusom mogu dobiti na ulaznoj rampi Robne pijace “Mali Bajmok”.