Javno nadmetanje za 44 prodajna prostora

Naredno javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prstore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica” održaće se 24. marta. Na dvanaestoj licitaciji, drugoj u ovoj godini, naći će se 44 prodajna prostora (41 robna tezga, 2 rashladne vitrine i 1 prodajni prostor sa 3 tezge i 3 m2 pijačnog prostora koji se izdaje u zakup kao celina) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” i Zelenoj pijaci “Aleksandrovo”.

Javno nadmetanje-licitacija 12-2020 će se održati 24.marta 2020. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 25.000,00 dinara za prodajne prostore na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” u halama I, II, IV, platou 0 i dvorištu, odnosno 50% od početne cene za prodajne prostore na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” u hali III i prodajne prostore i rashladne vitrine na zelenoj pijaci “Aleksandrovo”. Depozit se  uplaćuje za svaku prijavu za licitaciju.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 12-2020 potpisuju se na period od 01.04. 2020. do 31.03.2021. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 12-2020 se zaključuju 20.03.2020. godine u 12,00 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na stranama 2 i 3 mesečnog lista “Glasnik”ili na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs.