Dezinfekcija Robne pijace „Mali Bajmok“

Danas je u cilju prevencije i sprečavanja širenja zaraze korona virusom izvršena dezinfekcija Robne pijace “Mali Bajmok”.

- U sklopu mera i odluka Vlade Srbije i lokalne samouprave Grada Subotice, koje se odnose na prevenciju i sprečavanje širenja zaraze korona virusom, organizovali smo da se uradi kompletna dezinfekcija Robne pijace “Mali Bajmok” – kaže Branislav Joka, generalni direktor Akcionarskog društva “Tržnica”. - To inače radimo najmanje jednom godišnje, a od sada ćemo raditi svake nedelje, dok opasnost od širenja zaraze korona virusom ne prestane. “Tržnica” je 12. marta na subotičkom “Buvljaku” i ostalim pijacama kojima upravlja postavila više od 50 dozera sa tečnošću za suvo pranje i dezinfekciju ruku, na oglasne table smo istakli obaveštenja o korona virusu i brojeve telefona nadležnih službi, a preduzeli smo i sve mere da zaposleni dobiju potrebnu zaštitinu opremu i uputstva kako reagovati u uslovima pandemije korona virusom. Svakodnevno pratimo sva uputstva nadležnih organa i sprovodimo ih u praksi.

Link na prilog RTV YU Eco: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0_2K_cY_NTM&feature=emb_logo