Olakšice za zakupce prodajnih prostora

Sa ciljem da ublaži ekonomske posledice epidemije korona virusa COVID-19 na poslovanje preduzetnika na pijacama kojima upravlja , Akcionarsko društvo „Tržnica“ je pripremilo nekoliko podsticajnih mera za korisnike svojih usluga

Nadzorni odbor AD “Tržnica” je doneo odluku da do kraja 2020. godine stavi van snage obavezu korisnika usluga da pre obnavljanja ugovora o zakupu prodajnih prostora uplate jednokratan iznos rezervacije za naredni ugovorni pperiod. Korisnicima usluga koji su u toku 2020. godini uplatitli rezervaciju na ime produženja ugovora,  uplaćeni iznos može biti evidentiran kao pretplata odnosno avans za naredni period ili za zatvaranje duga iz predhodnog perioda.

U okviru druge mere, svim zakupcima prodajnih prostora na pijacama, koji su izmirili predhodna dugovanja zaključno sa 31.03.2020. godine, odobriće se popust od 50% na cenu zakupa u maju ako uplatu za maj izvrše do kraja petog meseca.

Ovaj popust mogu ostvariti i svi korisnici usluga koji u toku maja meseca 2020. izmire predhodna dugovanja i uplate obavezu za peti mesec do 31. maja tekuće godine.