Novi paket olakšica za korisnike usluga AD „Tržnica“

Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ je 19. avgusta 2020. godine doneo odluku o novom paketu olakšica za korisnike usluga preduzeća, odnosno zakupce prodajnih prostora na pijacama. Odluka, kojom su za avgust i septembar odobreni popusti od 40% na važeće cene zakupnina, doneta je sa ciljem da se ublaže ekonomske posledice pandemije korona virusa COVID-19 i finansijski pomogne korisnicima usluga AD „Tržnica“.

Odlukom Nadzornog odbora, koja je doneta na osnovu člana 82 Statuta Akcionarskog društva „Tržnica“, predviđene su sledeće olakšice za zakupce prodajnih prostora na pijacama:

- korisnici usluga ostvaruju popust od 40% za avgust mesec 2020. godine, ukoliko su izmirili predhodna dugovanja zaključno sa 31.07.2020. godine i ukoliko račun za avgust plate do 31.08.2020. godine;

- korisnici usluga takođe ostvaruju popust od 40% za avgust mesec 2020. godine, ukoliko u toku avgusta meseca 2020. godine izmire sva predhodna dugovanja, i račun za avgust plate do 31.08.2020. godine;

- korisnici usluga ostvariće popust od 40% za septembar mesec 2020. godine, ukoliko su izmirili predhodna dugovanja i ukoliko račun za septembar plate do 30.09.2020. godine.