Korisnicima usluga AD „Tržnica“popust i u oktobru

Odlukom Nadzornog odbora Akcionarskog društva „Tržnica“, koja je doneta 30. septembra, korisnicima usluga ovog preduzeća odobren je popust od 40% i u oktobru 2020. godine. Odluka je doneta sa ciljem da se ublaže ekonomske posledice pandemije korona virusa COVID-19 i finansijski pomogne korisnicima usluga AD „Tržnica“.

Na osnovu člana 82 Statuta Akcionarskog društva „Tržnica“, ovom odlukom Nadzornog odbora predviđene su sledeće olakšice za zakupce prodajnih prostora na pijacama:

- korisnici usluga ostvaruju popust od 40% za oktobar mesec 2020. godine, ukoliko su izmirili predhodna dugovanja zaključno sa 30.09.2020. godine i ukoliko račun za oktobar plate do 31.10.2020. godine;

- korisnici usluga takođe ostvaruju popust od 40% za oktobar mesec 2020. godine, ukoliko u toku oktobra meseca 2020. godine izmire sva predhodna dugovanja, i račun za oktobar plate do 31.10.2020. godine.