U novembru popust od 20%

Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ je 29. oktobra 2020. godine doneo odluku da se korisnicima usluga ovog preduzeća u novembru odobri popust od 20%. Odluka je doneta sa ciljem da se ublaže ekonomske posledice pandemije korona virusa COVID-19 i finansijski pomogne zakupcima prodajnih protora na pijacama kojima upravlja AD „Tržnica“.

Ovom odlukom Nadzornog odbora, u novembru 2020. godine su predviđene sledeće olakšice za zakupce prodajnih prostora na pijacama:

- korisnici usluga ostvaruju popust od 20% za novembar mesec 2020. godine, ukoliko su izmirili predhodna dugovanja zaključno sa 31.10.2020. godine i ukoliko račun za oktobar plate do 30.11.2020. godine;

- korisnici usluga takođe ostvaruju popust od 20% za novembar mesec 2020. godine, ukoliko u toku novembra meseca 2020. godine izmire sva predhodna dugovanja, i račun za noevmbar plate do 30.11.2020. godine.