Sedamnaesta licitacija 24. novembra

Sedamnaesto javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, održaće se 24. novembra 2020. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica. Na licitaciji će se naći 232 prodajna prostora (229 robnih tezgi, 1 box tezga,1 rashladna vitrina, 1 poslovni prostor) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i Zelenoj pijaci “Palić”.

Prodajni prostori koji su predmet javnog nadmetanja-licitacije 17-2020 će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 19.200,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 17-2020 se zaključuju 20.10.2020. godine u 12,00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 17-2020 potpisuju se na period od 01.12. 2020. do 30.11.2021. godine.     

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/.