Naredna licitacija 23. februara

Drugo javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, održaće se 23. februara 2021. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica. Na licitaciji će se naći 225 prodajnih prostora (219 robna tezga, 3 boks tezge, 3  rashladne vitrine) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” i Zelenoj pijaci “Aleksandrovo”.

Prodajni prostori koji su predmet ovog javnog nadmetanja će zainteresovanim zakupcima biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 19.960,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za licitaciju se zaključuju 19.02.2021. godine u 14,00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 02-2021 potpisuju se na period od 01.03. 2021. do 28.02.2022. godine.     

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/