Licitacija za 77 prodajnih prostora

Deseto  javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica” održaće se 23. novembra 2021. godine. Na javnom nadmetanju će se naći 77 prodajnih prostora (75 robnih tezgi, 1 poslovni prostor-lokal i 1 dvorišni prodajni prostor) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”.

Prodajni prostori koji su predmet javnog nadmetanja-licitacije 10-2021 će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 23.320,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 10-2021 potpisuju se na period od 01.12.2021. do 30.11.2022. godine.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 10-2021 se zaključuju 19.11.2021. godine u 12,00 časova.

Javno nadmetanje-licitacija 10-2021 će se održati dana 23.11.2021. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati u nedeljniku “Subotičke novine”od 12.11.2021. godine i na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva“Tržnica”na adresi http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas%20za%20javno%20nadmetanje_licitaciju_%2010-2021%20(2).pdf