Javno nadmetanje za 119 prodajnih prostora

Naredno javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prstore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”održaće se 28. aprila. Na trećoj licitaciji u ovoj godini, naći će se 119 prodajnih prostora (115 robnih tezgi, 1 poslovni prostor-lokal, 1 dvorišni prodajni prostor sa 1 tezgom i 2m2 pijačnog prostora koji se izdaje u zakup kao celina i 2 boks tezge na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” od kojih je jedan boks sa dvorišnom tezgom i dograđenim pijačnim prostorom od 1,6 m2, a drugi sa dve dvorišne tezge koje se izdaju u zakup kao jedan prodajni prostor).

 

Javno nadmetanje-licitacija 03-2022 će se održati 28.aprila 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 03-2022 se zaključuju 21.04.2022. godine u 12:00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 03-2022 potpisuju se na period od 01.05.2022. do 30.04.2023. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica”na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/