25. juna - Licitacija za slobodne prodajne prostore

Javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, održaće se 25. juna 2024. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Prodajni prostori koji su predmet javnog nadmetanja-licitacije 05-2024 će biti ponuđeni po početnoj ceni od 7.050,00 do 28.000,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za licitaciju se zaključuju 21.06.2024. godine u 12,00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 05-2024 potpisuju se na period od 01.07.2024. do 30.06.2025. godine.   

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/