Glasnik

“Glasnik”, mesečni list o pijacama i pijačnoj delatnosti, pokrenulo je Akcionarsko društvo „Tržnica“ sa ciljem da unapređuje komunikaciju sa korisnicima svojih usluga.

Prvi broj je objavljen u julu 2019. godine.

List izlazi mesečno, na srpskom i mađarskom jeziku, objavljuje informacije koje su važne za nesmetano funkcionisanje pijaca kojima upravlja AD “Tržnica”, kao i tekstove vezane za pijačnu delatnost u zemlji i svetu.